Łosice

Dzień Edukacji Narodowej w Łosicach

Region Wt. 19.10.2021 14:14:30
19
paź 2021

18 października w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury odbyły się Powiatowo-Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej jako podziękowanie nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracji szkolnej za aktywność i zaangażowanie w pracę dla szkoły i środowiska.

Uroczystość była też okazją do nagrodzenia osób wyróżniających się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody specjalne wręczyli: starosta Łosicki - Janusz Kobyliński, w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Łosice Mariusza Kucewicza - przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice Ewa Hornowska i kierownik Zespołu Oświaty Wychowania i Kultury w Łosicach Urszula Konewko oraz dyrektorzy szkół.

Nagrodami starosty Powiatu Łosickiego wyróżnieni zostali:

Wiktor Boruta - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach
Monika Piechowicz – Pura - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach
Przemysław Chomiuk – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach
Ryszard Wedziuk – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach
Edyta Lisowiec – Jackowska – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach
Mariusz Stambulski – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Łosicach
Andrzej Kaliński – nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Łosicach
Mirosław Korzycki – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowaczych w Łosicach
Artur Górniak – wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Łosicach
Sławomir Karbowiak – nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Łosicach
Krzysztof Chwedorczuk - kierownik internatu Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach
Anna Trojanowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach.

Nagrodami burmistrza Miasta i Gminy Łosice wyróżnieni zostali:

Renata Łożecka – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach
Joanna Pietras – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach
Anna Jakimiuk – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach
Barbara Miechowiecka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach
Małgorzata Hryniewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach
Anna Stefaniuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach
Małgorzata Hawrykuk – dyrektor Zespołu Oświatowego w Niemojkach
Anna Zaniuk – nauczyciel Zespołu Oświatowego w Niemojkach
Małgorzata Księżopolska – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Łosicach
Teresa Norwa – nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 1 w Łosicach
Agnieszka Wierzbicka – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach
Iwona Radzikowska – nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach

Nagrody dyrektorów szkół:

Nagrodami dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach Wiktora Boruty wyróżnieni zostali: Rafał Maciejewicz, Dorota Lewczuk, Joanna Tarasiuk, Jarosław Mitek, Mariola Gawrysiuk, Bożena Chromiec, Sylwia Zbrożek, Mirosława Szoplewska, Małgorzata Lipińska, Anna Żuk, Marek Jerzman, Anna Ilczuk, Michał Woliński, Katarzyna Tyszko, Katarzyna Chraniuk, Ewa Jakimiuk, Aneta Głuchowska, Justyna Lipińska, Tadeusz Goś

Nagrodami dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach Ryszarda Wedziuka wyróżnieni zostali:
Katarzyna Daniluk, Krzysztof Jakoniak, Radosław Kalicki, Monika Księżopolska, Marek Pietruczuk, Marek Raczuk

Nagrodami dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach Mariusza Stambulskiego wyróżnieni zostali: Radosław Chatkiewicz, Alina Kiryluk, Elżbieta Mickiewicz – Kalicka, Agata Stachowicz, Agata Stelęgowska – Czapska, Anna Wysokińska, Elżbieta Zienkiewicz, Krzysztof Szarek, Dariusz Stasiuk
Nagrodami dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach Mirosława Korzyckiego wyróżnieni zostali: Renata Chotnicka, Elżbieta Hryniewicz, Agnieszka Jakoniuk, Andrzej Kalicki, Dominika Kamińska, Justyna Kordaczuk, Kamila Krasiejko-Sulima, Daria Marczuk, Dariusz Mrozowski, Agnieszka Paprocka, Agata Raszuk – Krypa, Elżbieta Sujkowska, Agnieszka Szewczuk, Izabela Tymoszuk, Iwona Wysokińska

Nagrodą dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach Anny Trojanowskiej wyróżniona została Marta Dzienio

Nagrodami dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach Barbary Miechowieckiej wyróżnieni zostali: Agata Sidoruk – wicedyrektor, Marzena Głuchowska, Joanna Kałabun, Elżbieta Kasjaniuk, Edyta Kucewicz, Marta Kujko, Rafał Lipiński, Malwina Miechowiecka, Joanna Nowaczek-Jakimiuk, Agnieszka Omelańczuk, Ewelina Radziejewska, Ewa Stecka, ks. Jacek Sawczuk

Nagrodami dyrektora Zespołu Oświatowego w Niemojkach Małgorzaty Hawryluk wyróżnieni zostali: Agata Borychowska, Monika Gmitruk, Beata Kubińska, Agnieszka Maksymiuk, Małgorzata Bobryk, Elżbieta Klimiuk, Katarzyna Iwaniuk

Nagrodami dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Łosicach Małgorzaty Księżopolskiej wyróżnieni zostali: Eleonora Klauzińska, Marzanna Bujalska

Nagrodami dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach Agnieszki Wierzbickiej wyróżnieni zostali: Mieczysława Pawluk, Anna Taras, Renata Orzepowska
Muzyczną niespodzianką był recital „Odrobina szczęścia w miłości” w wykonaniu Marleny Uziębło, przy akompaniamencie Grzegorza Uziębło, którzy zabrali gości w muzyczną podróż wypełnioną przede wszystkim szlagierami z najbardziej znanych filmów obyczajowych oraz komedii muzycznych dwudziestolecia międzywojennego.Inf. Łosicki Dom KulturyNasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Kamil Skorupski
+48.504838118

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.